LBM

کد شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر لزج در یک Cavity با روش شبکه بولتزمن

مشخصات محصول: کد آموزشی با نرم افزار MATLAB

حجم فایل: 2 کیلوبایت

10,000 تومان

توضیحات محصول

در اینجا یک کد ساده از روش شبکه بولتزمن برای حل جریان داخل یک Cavity، ارائه شده است. روش استفاده شده برای حل، همانند تئوری گفته شده در مطلب آشنایی با روش شبکه بولتزمن (Lattice Boltzmann Method) می باشد. در این کد شرط مرزی دیواره ها به صورت بازگشتی و برای شرط مرزی ورودی و خروجی از روش Zou/He استفاده شده است.

این کد در نرم افزار MATLAB و به زبان بسیار ساده نوشته شده و برای آموزش دانشجویان مناسب می باشد. به کمک این کد می توانید به خوبی تاثیر حرکت درپوش را بر میدان ساکن داخل (نفوذ ممنتوم) به صورت وابسته به زمان و به صورت انیمیشن مشاهده نمایید.

Contour_Vel