Apr 14

Flowmaster

نرم افزار Flowmaster یکی از کاربردیترین نرم افزارهای توسعه یافته توسط کمپانی MentorGraphics بوده که به عنوانی ابزاری سریع در تحلیل یک بعدی پدیده های ترمودینامیک و سیالاتی، دارای بیش از 20 سال سابقه است. در واقع می توان این نرم افزار را مشابه با نرم افزارهایی نظیر Thermoflow و یا GT Suite دانست و با این تفاوت که دارای

   ادامه مطلب …
ادامه مطلب